ZMENA STYLU

O videoblogu v otázkách

       

Proč vůbec blog?

        V dnešní době estabilistmentu a politické korektnosti je obtížné se dostat k informacím. Články a zprávy navzájem od sebe „novináři“ přejímají a nikdo neověřuje informace. Reportáž již prakticky neexistuje, vše jsou jen názory autorů bez odbornosti. Bojem proti „fake news“* byla ukončena omezena jakákoli diskuze, rozdílný názor či nesouhlas s mainstreamem. Pohled na události z jiného úhlu je označován za levicový nebo pravicový extremismus. Ve svých příspěvcích a komentářích se budu pokoušet o objektivitu a racionální pohled. Blog určitě nebude podle „fair speech“**.

*fake news – Termín, který má označovat falešné nebo smyšlené zprávy/články.

**fair speach – Termín odvozen od „fair trade“. Svoboda vyjadřovat se pokud je vše politicky korektní, odsouhlasené a nekoliduje to s veřejným názorem.

Proč zrovna video blog?

        Jak již bylo zmíněno, dnes novináři a publicisté články běžné kopírují, což v případě videoblogu není tak jednoduché. Plagiátor bude muset, alespoň mluvené slovo sám přepsat. Napsat kvalitní text je velice časově náročné. Každý, kdo něco odborného někdy tvořil, to moc dobře zná. Člověk text neustále upravuje a snaží se jej dotáhnout k dokonalosti. Pak přijde na řadu korektura, další korektura a znovu korektura. Pak si po sobě článek přečte a začne znovu upravovat. Navíc pokud je článek určen široké veřejnosti, pak hrozí, že část veřejnosti článek nepochopí, protože nemá potřebné znalosti, a tak je nutné článek upravit a povysvětlit některé pojmy. Následně přijde zveřejnění a první kdo ho bude číst, bude „grammer nazzi“*. Dalším důvodem pro videoblog, že je spousta lidí dnes dává přednost si něco poslechnout, neboť mohou při poslechu dělat něco jiného. Výhodou videoblogu je i osobní kontakt. Poslech je přeci jenom osobnější způsob komunikace než psaný text. Při poslechu jste ovlivněni tónem hlasu, frázováním apod. A pokud k tomu sledujete i video, pak vás ovlivňují i gesta a výraz tváře, což v mém případě hraje proti mně. Neb jak mě okolí informuje, můj výraz je vždy nehezký až nepřátelský. Můžu Vás ujistit, že je to mů neutvární výraz.

*Grammer nazzi (gramatický nacista) – Osoba, které v žádném případě nejde o obsah článku. Zajímá se pouze o gramatiku a ustálená spojení. Pokud nějakou chybu v textu nalezne, agresivními útoky se pokusí ponížit autora. Tyto osoby se často obracejí i na Ústav pro jazyk český s dotazy o spojeních, o kterých by se dalo polemizovat, zda jsou špatně či ne.

Proč Pragmatismus-Racionalismus-Realismus?

        Na tuto otázku by se dalo odpovědět nejlépe protiotázku „A proč ne?“, vždyť tento blog se snaží o objektivitu a ne jen povrchní a módní prezentaci informací. Všechny tyto ismy, pragmatismu, racionalismus, realismus jsou navzájem propleteny a překrývají se. Pragmatismus je velice důležitý směr a měli bychom ho používat při kritickém myšlení. Metody racionalismu se snaží najít skutečnost a jen tak se můžeme přiblížit k objektivitě. Vědecky racionalismus nám mimo jiná říká „držme se faktů.“ Tento blog se bude těchto směrů držet.
        Jistě jste si všimli, že v nejrůznějších článcích je často minimum faktů a naprostá většina informací je jen „dedukce“ a názory autora. Problémem je, že vše v článku je prezentováno jako zjištěná fakta. Tak by to samozřejmě nemělo být a autor by měl jasně rozlišit, co jsou fakta a co jeho vlastní domněnky. Já se jako autor ve vstupech nebojím přiznat, že něco nevím nebo, že se pouze o něčem domnívám. Vždyť člověk by měl být na své názory hrdý a dokázat si je obhájit.

Proč tolik vysvětlování?

        V mých videích a i v textech pod nimi si můžete všimnout častého vysvětlování různých výrazů. I v tomto textu je spousta hvězdiček. Je to z toho důvodu, aby každý posluchač, divák či čtenář mohl pochopit, o příspěvek jedná. Může se zdá, že se vysvětlují i obecně známé výrazy, ale co je pro jednoho známe, nemusí být pro druhého. Navíc i jeden odborný výraz může mít v různých oborech různý význam. Příkladem tohoto přístupu jsou odborné práce, které by hned na začátku měly obsahovat použitou terminologii a definovat význam použitých termínů. Ne vždy tomu bohužel tak je a pak čtenář celou dobu během čtení, co tímhle termínem asi autor zamýšlel. Samozřejmě se lze také setkat s opačným extrémem, kdy autor používá v jednom článku jeden termín, ale pokaždé s jiným významem.


(c) 2010-2018 www.janmihulka.cz, all right reserved