ZMENA STYLU
   V této sekci se zmiňují zajímavosti či události, které si zaslouží pozornost a většinou nedostaly prostor ve videoblogu.
 Chybné rozhodnutí neodborníků
      Dle rozhodnutí EK musí být pro výrobky (bílá technika a televizory) dostupné náhradní díly jestě 10 let od ukončení prodeje. Navíc musí být dle nařízení snadno demontovatelné a opravitelné. Dobrý úmysl, ale špatné provedení. Výsledkem bude, že výrobci budou vyrábět na sklad náhradní díly, které po deseti let zlikvidují. Navíc změna konstrukce bude elektroniku zvětšovat, pravděpodně zvyšovat i její spotřebu a i životnost (zapouzdŕování některých dílů se nedělá jen pro dobrý pocit). Já jsem člověk, který veškeré domácí spotřebiče opravuje (včetné elektroniky) a mám tedy zkušenosti. Největším problémem dnešních výrobků je nízká cena, která je dána automatizovanou výrobou. Pokud pak má servisní technik detokovat závada a díl výměnit pak je tato činnost drahá vůči novému výrobku. Pozn.: Tomuto tématu se budu později podrobněji věnovat.

 Nesmyslné projevy a sliby
     To, že by na takovémto summitu neměly přednášet typu Gréta (která má stejné opravnění a odbornost jako Franta z hospody) je jedna věc. Mnohem smutnější byly sliby ostatních, kteří slibovali opatření, o jejichž účinku na klima lze bezpečně pochybovat. Navíc má člověk pocit, že takovýto summit by bylo možné pořádat formou telekonference.

 Pokračování nedokončení I. světové války
      1. 9. 1939 se datuje jako oficiální začátek II. světové války v Evropě – invaze fašistického Německa do Polska. Nezapomínejme, že řada evropských států využila příležitosti a přidala se k fašistickému Německu. Důležité je držet se historických faktů a nenaskakovat na módní vlnu přepisování historie, kdy někteří lidé už téměř tvrdí, že druhá světová válka byla válka spojenců včele se svobodným Německem proti fašistickému Rusku. Držme se historických faktů. Pozn.: Tomuto tématu se budu později podrobněji věnovat.

 Nesmysl, který se tradije
      Hořící Amazonii opět označují média za plíce planety s informacíi, že v Amazonii vzniká až 20% kyslíku. Samozřejmé je to fikce. Amozonie sice kyslík vyrábí, ale zároveň jej spotřebovává. Uhlík, který se procesu účastní není a z cyklu odebírán. Navíc ve vztahu ke změně klimatu – globálnímu oteplování (pokud předpokládáme, že je důsledkem skleníkotvorných plynů) produkuje vleké množství metanu, který je mnohem více skleníkotvorným plynem než oxid uhličitý. Plícemi planety, tedy místem kde vzniká volný kyslík, který se uvolňuje do atmosféry, jsou oceány. Požár velkého rozshaju v Amazónii je samozřejmě špatnou zprávou.

 Změna zaslepeného trendu
      Německo začíná obnovovat projekty, které jsou méně populistické, neboť současný zelený trend plug-in elektromobility se ukazuje nereálný. Důkazem toho je znovuobjevení podpory vodíku pro pohon automobilů.

 Zvýšená radioaktivita
      Při testu ruské vojenské rakety došlo exploxi. Několik lidí již zemřelo a došlo k úniku radiace. Došlu krátkodobému zvýšení radiace (dvacetinásobnému, což je relativně malé). A přidám konspirační myšlenku: Možná šlo o plánovanou nehodu, aby Rusku ukázalo, že opravdu má mezikontinentální na jaderný pohon.

 Aktivistický populismus aneb sláva nevědomosti
      Zcela neodborná aktivistka Gréta vyráží přes Atlantik na jachtě. Důvodem proč neletí letadlem má být nižší uhlíková stopa. Nemusíte být ovšem vědátor abyste si spočítali, že její 14denní plavba na sportovní jachtě s posádkou a vybavením zanechává daleko větší uhlíkovou stopu. Sláva aktivistickému populismu. Grétě bych doporučil méně bojkotu školy a více sebevzdělávání.

 Začátek Johnsona
      Předsedkyně Mayová bohužel musela opustit svou funkci. Mayová se snažila o brexit s vyjednáním podmínek (bilaterální dohodu mezi GB a EU). Avšak EU se snaží potrestat GB za to, že si GB dovolila svobodně odejít. K tomu se přidali něklteŕí poslanci GB, kteří se snažili brexit, když ne už zruśit, tak do nekonečna protahovat. Mayovou ve funkci nahrazuje boris Johnson, který je zastánce tzv. tvrdého brexitu.

 Sázení stromů a bílá barva...
      Konečně se podařilo dostat do medii zprávu skutečných odborníků AKČR (týmJjana Geletiče). Aktivisté se nám pokoušejí tvrdit, že více stromů ve městě a bílá barvu ochlazuje okolí. Odborné ústavy a studie jasné ukazují, že tomu tak není. Strom sice vytváří s tím (stejné jako slunečník či střížka), ale má ohromnou spotřebu vody a uvolňuje organické těkavé látky. Ačkoliv mám osobně vzrostlé stromy velice rád, strom není kouzelný chladící prvek. A řešit teplo ve městě masovou výsadbou stromů není řešením.


 Trikolóra hnutí občanů
      Vzniklo nové politické hnutí (strana) vedené panem Václavem Klasem mladším. Strana má šanci uspět. Vedoucí osobnost již má. Nyní bude záležet na programu a na lidech, které hnutí získá. V ČR je již tolik politických stran a hnutí, že zásobá jakýchkoliv politiků (nemluvě o dobrých politicích) je již vyčerpána.


 Nesmyslný zákon pro nesvéprávné
      Vrcholem tohoto nesmyslného zákona je stejné složení potravin v podobných obalech a v okolních státech. Jak může být stejné složení jako v okolních státech, když v každém státě má produkt trochu jinou recepturu. Navíc každý výrobce, který si vytváří značku má mezi svými produkty podobné obaly. Například všechny produkty Milka jsou fialové a vzhledově podobné. A zákon nedefinuje stejný obal u potraviny, ale podobný obal u téže potraviny. Tento zákon je nebezpečným počátkem totality, která může vést k požadavku stejných cen výrobků (takové snahy tu již máme v Evropě) a požadavku na jednotný typ másla, či salámu (likvidace konkurence a pestrosti výrobu - i za to se dnes v Evropě bojuje). Jedinou správnou věcí v tomto zákunu by mělo být značení českého produktu u masa.


 Nezapomínejme...
      Již uběhlo 74. let od konce druhé světové války. Je důležité nezapomenout na tyto události. Nezapomínejme, že to bylo pokračování nedokončené první světové války. Její patová sitiace měla za následek velké napětí mezi státy. Množství států a jejich obyvatel využilo situace k vyhlášení vlastních států, uskopení a chytilo se šance k likvidaci části obyvatelstva. Nemůžeme redukovat vinu jen na členy NSDAP. Nezapomínejme na státy, které obchodovaly s oběma stranami (byla hospodářská krize) a tvářili se neutrálně. Dnes nemůžeme vinit za válku současné generace, ale to neznamená, že na události a přístup některých států zapomeneme. Vzdejme holt všem obráncům svodody, kteří v rámci druhé světové války položili svůj život.


 Krtitická chyba v počítačich DELL
      Zjistilo se, že počítače DELL s programem Dell SupportAssist obsahují kritickou chybu, kterou může útočník použit k ovládnutí počítače. Jakmile se na chybu pŕišlo, byla vydána záplata a vše je nyní v pořádku. Ovšem, když se podobná chyba stala u Huawei okamźitě to bylo označeno za zadní vrátka pro špionáž zákeřné Číny. U amerického Dellu to byl jen chyba vzniklá nepozorností, neb jak víme, USA provádějí špionáž nás všech jinak (viz kauza Snowden).


 A všichni se budou muset připojit...
      Vyhlašovat stav klimatické nouze je stejně jako vyhlásit stav modrého pískomila. Je to jen hraní se slovy a čistý populismus, který umožní zase nesmyslná opatření a nasměruje peníze zájmovým skupinám.


 Všichni zaměstnavatelé musí platit...
      Jen jsem chtěl připomenout, že tento svátek má být oslavou slušného zacházení v práci, nároku dostat za práci zaplaceno, mít omezenou pracovní dobu a možnost tvořit odbory, případné stavkovat. (Původem tohoto svátku je stávka dělníků v USA 1.5.1886 a 3.5.1887 střelba do davu stávkujících v Chicagu.)


 Série bombových útoků, o které se nemluví
      V neděli probéhl teroristický útok na Srí Lance. V dnešním globálním světě by člověk očekával, že o útoku takovéhoto rozsahu budou informovat všechny zpravodajské stanice na světě. Já jsem si to myslel také. Na první stopu podezření mě přivedla manželka, která jako cizinka sleduje jen některé zahraniční agentury, a která se mě po dvou dnech po atentátech zeptala, zda se něco stalo na Srí Lance. Ano, ne všechny agentury o tom informovaly. Některé vůbec, některé jen informovaly o nějakých útocích a někde se zprávy úzkostlivě vyhýbaly faktu, že se jednalo o útok na křesťanské kostely a na turistické hotely. Je běžné, že se k nám nedostávají zprávy o pokusech nebo malých útocích na měkké cíle, často motivované náboženskou nebo rasovou nesnášenlivostí, které sečasto odehrávají napŕíklad v Číné, Thajsku, Indii, postsovětských republikách (nezmiňuji zde nestabilní státy světa). To je často považováno za místní události, ačkoli jsou relativně časté. Ovšem událost na Srí Lance byla svým rozsahem a škodou vyjímečná a musíme mluvit o úspéchu, že se podařilo zabranit odpálení velkého množství dalších nastražených výbušných zařízení.


 Vžitá chyba
      Čtvrtek před Velikonocemi se u nás podle křesťaňské tradice slaví Zelený čtvrtek. Pouze u nás. Označení zelený u nás vzniklo chybným překladem z němčiny z označený lkavý nebo také šedý. Všude jinde ve světé mají tento čtvrtek ve spojení s přídavným jméném vyjadřující smutek.


 Konečně dobrá zpráva...
      Původní návrch, tak jak byl směrnice na ochranu spotřebitele, tak jak byl podán prošel (i tak si myslím, že nebyl úplně správné navržen). To co neprošlo, byl pozměňovací návrh o dvojí kvalitě potravin. To je dobře, protože tak jak byl navržen by hodně omezil volný trh a způsobil nedostupnost řady výrobků na trzích. Důležité je, že údaje na výrobcích musí odpovídat složení, tedy dle současné legislativy. Tomuto tématu se budu věnovat více ve videoblogu.


 Zuzana Čaputová byla zvolena prezidentkou
      31. 3. 2019 došlo na Slovensku k tragické události. Prezidentem Sloveské Republiky, této nejvyšší politické funkce, se stala osobnost, která nemá žádné politické zkušenosti, a o které prakticky nikdo nic neví. Tato událost ukázala, že stačí charizmatický vzhled, heslo vyzývající k nutné změně, málé PR s krátkou kampaní a prezidentem se může stát absolutně kdokoliv. Zuzana Čaputová může být nakonec dobrou prezidentkou, ale také nemusí. Zvolit někoho, na nejvyšší politickou a diplomatickou funkci, o kom víme velice málo, je velkým rizikem. Opět to ukazuje, že přímá dvoukolová volba je neefektivní a ve druhém kole se již jedná o volbu nenávisti.


 Temné události, o kterých se nesmí mluvit
      Václav Klaus Mladší v PS řekl o slepém přijímání zákonů "Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou." Dle mého názoru je to obsahově trefné přirovnání. To co je důležité si uvědomit, je to, co vyvolala samotná zmíňka o této historické události. Nejednalo se o vtip a ani o posměch. Je to snad událost, kterou máme zapomenout a nikdy se o ní již nezmínit? Určitě ne. V poslední době se stává, že i zesměšňování lidksých oblud, například Hitlera, nebo připomínání jejich zrůdných činů podléha cenzuře. To asi pod heslem, že je nutné bránit jejich dobré jméno.


 Vyvedení ženy z metra
      Žena ve stockholském metru při kontrole neměla při sobé platný jizdní doklad. Odmítla vystoupit a nechat si napsat pokutu, začala kŕičet a bezpečnostní služba ji musela vyvést. Tady by měla celá zpráva končit a vůbec by neměla přijít do médií. Ale jednalo se o Švédsko. Záležitost natočená mobilním telefonem. Žena křičela a nespolupracovala. Byla těhotná. Černoška. Z videozáznamu je vidět naprosto profesionální jednání bezpečnostních pracovníků. Bohužel všichni zaměstnanci byl účasnící se incidentu byli postavení mimo službu a už se připravují žaloby. Jak je vidět přepravní podmínky neplatí pro všechny. Nic ženě nebránilo nechat si napsat pokutu, když si zapomněla jizdní doklad doma. Nyní za to budou trpét všichni ostatní.


 Konec INF
     USA odstupují od smlouvy INF o likvidaci raket krátkého a středního doletu. Důvodem má být proušováný dohody ze strany Ruska. Dle mého názoru dohodu porušovaly obě strany. Navíc v další státy získaly technologie a prostředky pro rakety stejného typu, tedy smlouva INF začala pozbývat smyslu. Určitě smlouvu nahradí jiné dohody a doufejme nejen mezi Ruskou federací a USA.


 Důležitá sebeobětování
     19. 1. 1969 se upálil Jan Palach na protest proti potlačování svobod a proti okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy. Jeho oběť byla důležitá a stala se symbolem odporu. Abychom mohli bojovat musíme být naživu. Pokud by se upálilo více lidí, pak by jejich obět byla zbytečná a spíše by devalvovala oběť Jana Palacha.(c) 2010-2018 www.janmihulka.cz, all right reserved